Dějiny japonské medicíny

Na rozdíl od čínské, ájurvédské a tibetské medicíny není japonská medicína tak známá a mnoho lidí si myslí, že je jen obdobou medicíny čínské. Přesto je tato představa daleko od pravdy. Japonci vynikají ve spojování myšlenek a rozvoji poznatků z nejrůznějších oblastí. V oblasti tradiční medicíny vstřebávají myšlenky z Číny, Koreje, Indie, Persie a Evropy, ke kterým poté přidávají vlastní myšlenky a vlivy, a přichází tak s některými, skutečně originálními druhy terapií, které jsou nyní populární po celém světě. Už jste někdy slyšeli pojmy, jako je shiatsu, makrobiotika, zen nebo kampo? Všechny tyto terapie vznikly v Japonsku a právě s nimi vás seznámíme. Zjistíte, jak moc důležité mohou být pro vaše zdraví.

Japonská bohyně Amaterasu - dárkyně světla.
Japonská bohyně Amaterasu – dárkyně světla.

Stručná historie japonské medicíny

Japonská medicína má své kořeny v raném původním náboženství šintoismu, kde je v podstatě považována za jednu z forem přírody a uctívání předků ve světě obydleném nesčetným množstvím božstev a duchů. Zanedbávání těchto božstev, a také vliv zlovolných duchů, byl považován za příčinu onemocnění a neštěstí.

Součástí starověké léčby proto bylo obětování a různé usmiřovací rituály, exorcismus zlovolných duchů a také očistné a koupací rituály, které měly za úkol odčinit zločiny a očistit tělo. V rituálech a léčbě hrály také roli byliny, které byly používány pro očištění těla zevnitř i navenek. Dokonce i ty nejranější texty se zmiňují o rostlinách a ovoci, jako je kuzu (maranta třtinová) a momo (broskev), které byly používány pro léčení.

Rychlý posun vpřed nastal v 5. a 6. století našeho letopočtu, kdy lékaři a mniši z Koreje a Číny poprvé navštívili Japonsko. Přinesli s sebou nové lékařské poznatky a postupy, včetně akupunktury a moxování, a představili Buddhismus. Později, v 16. a 17. století, evropští misionáři přišli s novými poznatky o operačních technikách a západní lékařské praxi. Po určitou dobu fungovaly oba tyto přístupy (východní i západní) bok po boku a existovaly dokonce ústavy medicíny a věštění. Toto propojení evropské medicíny a tradičních praktik, jako je akupunktura, moxování, bylinná medicína a rituály v podobě exorcismu, vytvořilo pozoruhodný systém, který byl velmi zajímavý a určitě bychom z něho měli užitek i v dnešní době.

Bohužel japonští válečníci nebyli rádi, že cizinci mají příliš velký vliv, a tak se na nějakou dobu lidem zvenčí zavřely dveře do Japonska. Během tohoto období se japonská medicína stala velmi úspěšnou a lékaři se ponořili hluboko do svých vlastních zdrojů a rozvinuli tak jedinečné formy japonské terapie.

Později se tradiční japonská medicína a klasická západní medicína opět začaly proplétat a nyní jdou konečně opět ruku v ruce.

Rozluštění příčin onemocnění v japonské medicíně

V japonské medicíně je onemocnění spojeno s následujícími faktory:

  • nečistota
  • nesprávný životní styl
  • narušení toku ki (životní energie)
  • duchovní vlivy

Nečistota

Myšlenka nečistoty sahá až do dávných tradic, kdy onemocnění, rány, menstruace, pohlavní styk a špatné životní návyky byly považovány za nečistoty, které vyžadovaly očištění. V důsledku toho je i dnes koupání a čištění hlavním aspektem léčby a například kolektivní koupání v nádherných přírodních lázních je po celém Japonsku národní zábavou.

Nesprávný životní styl

Nesprávný životní styl se vztahuje k činnostem, které jsou v rozporu s životem v harmonii a se zákony přírody. K těmto špatným návykům patří nevhodné oblékání v určitém ročním období, nedostatek spánku, nevhodné potraviny nebo přejídání, nadměrné pracovní vytížení a nedostatečný odpočinek, nedostatek čerstvého vzduchu, nadměrné kouření a pití alkoholu a příliš častý pohlavní styk. Předpokládá se, že všechny tyto návyky způsobují nerovnováhu těla, mysli a ducha, a nakonec vedou k různým typům onemocnění.

Narušení toku ki

Říká se, že přerušení toku vitální energie ki v těle (tento pojem je shodný s energií čchi v čínské medicíně), je způsobeno vlivem vnějších patogenních faktorů známých jako ja-ki (zlá energie). Tvrdí se, že tyto faktory jsou schopny vstoupit do těla a narušit jeho přirozené procesy, což vede k chronickému a slabému (kyo) stavu, kdy tělo trpí nedostatkem energie ki, nebo akutnímu a bolestivému (jitsu) stavu, kdy tělo trpí přebytkem energie ki. Toto narušení může být také způsobeno nesprávnou stravou, stresem, zraněním, životním prostředím, nebo dokonce duševním stavem. V určité době může být energie ki v dané části těla vyčerpána, což vede k nedostatku energie, nebo-li stavu kyo, zatímco hromadění nebo zablokování ki v jiné části těla může vést k přebytku energie, nebo-li stavu jitsu. Kyo a jitsu navzájem spolupracují, stejně jako jin a jang v čínské medicíně, a tak v těle představují stále se měnící stav rovnováhy v rámci jednoho sjednoceného celku.

Tělo se vždy snaží udržovat rovnováhu mezi stavy kyo a jitsu, a zdravému člověku se obvykle rovnováhy podaří dosáhnout. Nicméně pokud se věci příliš vychylují z rovnováhy, přichází na řadu japonská medicína, aby tuto rovnováhu obnovila.

Duchovní vlivy

Duchovní vlivy jsou v tradiční medicíně v současném Japonsku stále brány v úvahu, a to kvůli rozšířené víře v karmu a reinkarnaci. Víra v karmu znamená přijmout fakt, že celkové chování a skutky vykonané v předešlém životě mají vliv na náš další osud, zatímco víra v reinkarnaci znamená víra v minulé a budoucí životy.

Předpokládá se, že onemocnění mají také příčinu v karmě a jsou spojeny s chováním nebo zkušenostmi v minulém životě. Věří se, že u těchto chorob pomohou pouze duchovní prostředky, a proto se na doporučení kněží a mnichů využívají jako terapie náboženské rituály, exorcismus a modlitby.

Splnění touhy

Kyo a jitsu mohou být spojeny s mentálními a emocionálními stavy a naplňováním potřeb a tužeb, stejně jako s aspekty vašeho fyzického těla. Tak například, jestliže máte hlad, převažuje stav kyo, kdy máte touhu nebo potřebu po jídle. Poté, co se nasytíte, převažuje stav jitsu vztahující se k naplnění vašeho přání.

Autor příspěvku: vylecimsecz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *