Nové!
Podívejte se na mé fotky na LibreShot.com!

Jin a Jang

Jin a Jang
Symbol tchaj ččchi - jin a jang.

Tradiční čínská medicína má své kořeny v taoistickém pojetí života v harmonii s přírodou a všemi živými věcmi pocházejícími z jedné prapůvodní síly. Tato síla je zastoupena Tchaj čchi , symbolem představujícím jednotu, která se skládá ze dvou vzájemně propojených, dynamicky se měnících protichůdných sil, známých jako jin a jang .

V symbolu Tchaj čchi bílá oblast představuje sílu jang , která symbolizuje vlastnosti mužství, rozpínavosti, aktivity, tepla, jasu a odolnosti, zatímco černá oblast představuje sílu jin symbolizující ženskost, smršťování, pasivitu, zimu, tmu a slabost.

Jin a jang jsou považovány za dvě velké vzájemně závislé a tvůrčí síly, které se projevují ve všem živém, včetně lidského těla a životního prostředí. Tyto síly se neustále mění. Například noc ( jin ) se mění v den ( jang ) a později se den opět mění v noc ( jin ), a tak dále.

Z tohoto důvodu bílá ( jang ) část kruhu obsahuje také černou oblast, stejně tak černá ( jin ) část kruhu obsahuje bílou část. Proto, když se podíváte znovu na symbol v obrázku výše, vidíte, že se nejedná o jeden stálý obrazec, ale že je tento symbol v neustálém pohybu, jelikož v každé ze sil se nachází i opačná síla. Co se týče lidského těla, síly jin a jang představují následující: vnější část lidského těla představuje síla jang , zatímco vnější část je jin . Horní část těla je jang , zatímco spodní část je jin . Vnitřní orgány se také dělí na jin a jang . Velké „zásobovací“ orgány těla - játra, srdce a plíce - jsou orgány jin . Aktivní orgány, které se zabývají pohybem a přepravou látek, jako je žaludek, střeva a močový měchýř, jsou považovány za jang .

V kontextu vašeho těla znamená jin a jang následující:

  • Vnější části těla spadají pod jang a vnitřní pod jin .
  • Horní části těla spadají pod jang a spodní pod jin .
  • Vnitřní orgány se také dělí na jin a jang .
  • Velké „skladovací“ orgány těla jako játra, srdce nebo plíce jsou jinové orgány.
  • Aktivní orgány spojené s pohybem a přepravou látek, jako jsou žaludek, střeva a močový měchýř, jsou vnímány jako jang .

Jin a jang částí těla

Jinové orgányJangové orgány
PlíceTlusté střevo
SlezinaŽaludek
SrdceTenké střevo
Osrdečník (membrána kolem srdce - v tradiční čínské medicíně /TCM/ se ale tento "orgán" vztahuje k cirkulaci a reaguje na stres)"Trojitý ohřívač" (ang. Triple warmer) neboli San Jiao (Vztahuje se k horním, středním a spodním částem těla, známým jako "tři ohřívače", které jsou zodpovědné za cirkulaci a teplotní rovnováhu; také pomáhají regulovat sexuální funkce)
LedvinyMočový měchýř
JátraŽlučník
Mozek
Děloha (spolu s mozkem je děloha považována za mimořádně důležitý jangový orgán)

V tradiční čínské medicíně závisí dobrý zdravotní stav na rovnováze jin a jang , takže všechny jin a jang orgány musí být v harmonii a dobře spolupracovat.