Dějiny Tradiční Čínské medicíny

Líbí se vám článek?
[Total: 1 Average: 4]

Tradiční čínská medicína je jednou z vůbec nejstarších lékařských metod na světě. Od svých počátků ve starověké Číně se z ní stala nejpoužívanější metoda alternativní medicíny na Západě.

Ukážeme vám, odkud čínská medicína přišla a podíváme se na některé základní termíny používané lékaři TCM. Můžete si udělat test a zjistit, který z pěti elementů TCM máte v nerovnováze a jak mu rovnováhu zase vrátit. Podíváme se také na jednotlivé léčebné metody a řekneme si, která je k čemu dobrá. Po přečtení těchto informací byste měli mít ucelený obrázek o systému čínské medicíny, dobrý základ pro další studium a navíc schopnost rozeznat dobrého a špatného lékaře.

Stručná historie Tradiční čínské medicíny

Čínský císař Sen-nung
Čínský císař Sen-nung

Počátky čínské medicíny se datují přibližně do doby před 2500 let a její historie je spjata s mnoha legendami a mýty. Vznik čínské medicíny je například spojen se dvěma císaři, průkopníky lékařských věd, kteří se měli ve zdraví dožít velmi vysokého věku.

Legenda praví, že před více než 2500 lety čínský císař Šen-nung testoval všechny rostliny a byliny, které našel a jejich účinky si pečlivě zapisoval. Tyto zápisky tvoří vůbec první texty čínské bylinné medicíny – Shennong Ben Cao Jing . Císař Šen-nung je považován za otce čínské medicíny a bývá zobrazován oděn v listech a žvýkajíc nebo držíc léčivé rostliny.

Přibližně ve stejné době žil další čínský vůdce – císař Huang Di (Žlutý císař). Známé jsou jeho dlouhé hovory s lékaři o medicíně, které jsou formou otázek a odpovědí zapsány v dalším důležitém díle tradiční čínské medicíny – Huang Di Nei Jing . Huang Di je tedy tím druhým „zakladatelem“ čínského lékařství a je považován za otce tradiční čínské medicíny.

Mnozí současní badatelé věří, že jde o pouhé mýty a ne o skutečné historické události. V každém případě je to základ znalostí, na kterých stojí celý systém tradiční čínské medicíny dodnes. Portréty těchto dvou císařů můžete běžně spatřit v ordinacích čínských lékařů.

Staří Číňané používali k léčbě mnoho druhů bylin a také horké kameny. Více než tisíc let staré nápisy na želvích krunýřích již mluví o využívání jednoduchých bylinných preparátů. Postupem času, v období dynastie Zhou (1100–256), se čínská medicína vyvinula do propracovaného systému, který je silně ovlivněn konfucianismem a taoismem. Takto se do tradiční čínské medicíny dostal systém jin a jang nebo teorie pěti prvků. V této době vznikl i systém diagnózy jazyka, diagnózy pulsu a dalších metod pozorování částí těla.

V průběhu několika staletí tak byly sestaveny rozsáhlé lékařské texty obsahující akupunkturu (léčbu pomocí jehel), moxibusci (léčbu pomocí horkých bylin) a bylinnou medicínu.

Ke snížení zájmu o tradiční čínskou medicínu vedl až příchod křesťanských misionářů na přelomu 19. a 20. století, který znamenal nastolení západního lékařství. Později však tradiční medicínu znovu obnovil Mao Ce-tung jako součást své revoluce. V současné době se tak tradiční medicína těší v Číně opět velké oblibě.

Autor příspěvku: vylecimsecz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *