Pančakarma - ájruvédský systém pěti druhů léčby. Léčba ájurvédskou metodou Nasja (jeden z pěti systémů Pančakarmy) prostřednictvím čištění nosních dutin.

Očišťující techniky Ájurvédy

Pančakarma – očišťující techniky Pod termínem pančakarma se skrývá pět hlavních způsobů léčby vedoucích k vnitřní očistě těla a navrácení tělesné rovnováhy. Využívají se jak při samotné léčbě, tak i jako prevence onemocnění. Tělo ale musí být na tyto techniky pečlivě připraveno. První procedurou je nanášení různých bylinných olejů (snehana), které jsou užívány buď perorálně, […]

Podle ájurvédy je jídlo lékem

Léčba ájurvédou

Ájurvéda si klade za cíl léčit člověka jako celek a ne jen příznaky onemocnění. Hlavním cílem je vyvážit tělesné typy (dóš) v těle, sekundárním cílem je pak zlepšení celkového zdraví, navrácení vitality, posílení trávicího ohně (agni) a zajištění dlouhověkosti. Nejpodstatnějším cílem je však pomoci dosáhnout všech tří cílů života uvedených ve Védách: dharmy (ctnostného života), […]

Diagnóza pulsu v ájurvédě

Určování diagnózy v ájurvédě

Základem ájurvédské diagnostiky je osm kroků (tzv. astavidha pariksha): Pozorování pulsu (nadi): ájurvédská diagnostika zdatně využívá měření pulsu na zápěstí. Typ Váta má puls rychlý a nestabilní, typ Pitta má puls nestabilní a nepravidelný a typ Kapha má puls pomalý a stabilní. Kontrola jazyka (jihvá): Zkoumá se barva a povrch jazyka. Typ Váta má jazyk […]

Původ nemocí u ájurvédy

Původ nemocí podle Ájurvédy

V Ájurvédě je tělo považováno za jakýsi malý vesmír s pěti velkými elementy – éter (Akasha), vzduch (Vayu), oheň (Agni), voda (Jala) a země (Prithvi). Tyto elementy jsou známé jako pančamahabhúta a jejich kombinací vznikají tři tělesné typy, tři dóši Váta (vzduch), Pitta (oheň) a Kapha (voda nebo země), kdy každý z nich má své […]

Ájurvéda

Test tělesných typů podle ájurvédy

Ájurvéda rozlišuje 3 základní tělesné typy – Váta (vzduch), Pitta (oheň) a Kapha (voda nebo země). Když si zjistíte, ke kterému typu máte nejblíže, můžete učinit jednoduché změny ve vašem životním stylu, stravování a každodenních návycích, které vám pomohou obnovit vaši tělesnou rovnováhu a celkově zlepšit zdraví. K jakému ájurvédskému tělesnému typu máte nejblíže, můžete […]

Socha Sušruty v ájurvédském institutu Patanjali Yogpeeth v indickém Haridwaru.

Stručné dějiny Ájurvédy

Ájurvéda je tradiční indická medicína, která se na Západě těší stále rostoucí popularitě. Pravidelně se o ní mluví v médiích, mimo jiné proto, že je vyhledávána známými osobnostmi. Někteří považují termíny používané v Ájurvédě za dosti matoucí, a proto se s některými z nich seznámíme a blíže je vysvětlíme. Představíme si tři tělesné typy – […]